Elon Musk nói sẽ cấy chip não

Elon Musk nói sẽ cấy chip não

Tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết sẽ cấy chip não vào cơ thể ông khi công nghệ này sẵn sàng áp dụng cho con người.
Source


Xem tiếp

Leave a comment