5 lần công nghệ giúp thay đổi kết quả khó tin tại World Cup

5 lần công nghệ giúp thay đổi kết quả khó tin tại World Cup

Cảm biến trong bóng Al Rihla xác định bàn thắng của Nhật Bản là hợp lệ, hay hỗ trợ trọng tài không công nhận pha ghi bàn của Cristiano Ronaldo.
Source


Xem tiếp

Leave a comment