Đô thị thông minh ở Việt Nam ‘chưa đi vào chiều sâu’

Đô thị thông minh ở Việt Nam ‘chưa đi vào chiều sâu’

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định Việt Nam đã phát triển đô thị thông minh trong vài năm, nhưng chủ yếu gắn với chính quyền số.
Source


Xem tiếp

Leave a comment