Viễn cảnh đen tối khi các công nghệ mới thành hiện thực

Viễn cảnh đen tối khi các công nghệ mới thành hiện thực

Điện toán lượng tử hay công nghệ nano có thể đưa những thứ hiện chỉ có trong phim ra đời thực thời gian tới, nhưng đi kèm những mối nguy.
Source


Xem tiếp

Leave a comment