Đồ công nghệ giảm giá sâu ngày Black Friday

Đồ công nghệ giảm giá sâu ngày Black Friday

Đồ công nghệ, nhất là phụ kiện cho smartphone, laptop, đang được hạ giá mạnh dịp Black Friday, có thiết bị giảm 90% so với giá gốc.
Source


Xem tiếp

Leave a comment