Anh ngừng sử dụng camera an ninh Trung Quốc

Anh ngừng sử dụng camera an ninh Trung Quốc

Anh đã lệnh ngừng lắp đặt camera giám sát do Trung Quốc sản xuất tại các địa điểm nhạy cảm, đồng thời xem xét loại bỏ chúng hoàn toàn.
Source


Xem tiếp

Leave a comment