Sam Bankman-Fried và hành trình xây ‘đế chế trên cát’

Sam Bankman-Fried và hành trình xây ‘đế chế trên cát’

Sự sụp đổ của FTX được cho là phơi bày “thế giới kỳ quái của đế chế xây dựng trên cát” và Sam Bankman-Fried là trung tâm của vấn đề.
Source


Xem tiếp

Leave a comment