Những người chờ hoàn tiền số trong vô vọng

Những người chờ hoàn tiền số trong vô vọng

Có những người gửi từ hàng trăm đến hàng chục nghìn USD vào sàn FTX và đang đợi từng ngày để nhận lại tiền, nhưng dần mất hy vọng.
Source

Xem tiếp

Leave a comment