World Cup 2022 ứng dụng những công nghệ gì

World Cup 2022 ứng dụng những công nghệ gì

Ngoài Goal-line, VAR được nâng cấp, World Cup 2022 còn lần đầu áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động, ứng dụng theo dõi hiệu suất cầu thủ.
Source


Xem tiếp

Leave a comment