Surface Pro 9 về Việt Nam, giá từ 29 triệu đồng

Surface Pro 9 về Việt Nam, giá từ 29 triệu đồng

Surface Pro 9 có thêm lựa chọn về màu sắc, độ hoàn thiện cao hơn thế hệ cũ, nhưng không còn giắc cắm tai nghe.
Source


Xem tiếp

Leave a comment