Tech Summit 2023 bàn về thành phố thông minh

Tech Summit 2023 bàn về thành phố thông minh

Hội thảo Tech Summit 2023, nằm trong khuôn khổ sự kiện Tech Awards diễn ra ngày 5/1/2023 tại TP HCM, sẽ bàn về câu chuyện xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.
Source


Xem tiếp

Leave a comment