Ngành chip Trung Quốc đối mặt ‘mùa đông bán dẫn’

Ngành chip Trung Quốc đối mặt ‘mùa đông bán dẫn’

Lệnh cấm vận của Mỹ từng thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Trung Quốc, nhưng nhiều công ty đang cảnh báo tình hình tồi tệ hơn vào năm 2023.
Source


Xem tiếp

Leave a comment