Tâm sự của nhân viên Meta vừa bị sa thải

Tâm sự của nhân viên Meta vừa bị sa thải

Trong số 11.000 nhân viên Meta bị sa thải, có người chia sẻ cảm giác tồi tệ vì mất việc, số khác lại đánh giá Zuckerberg hành xử minh bạch.
Source


Xem tiếp

Leave a comment