Hai ngày từ tỷ phú tiền số thành con nợ của CEO 9x

Hai ngày từ tỷ phú tiền số thành con nợ của CEO 9x

Là tỷ phú tự thân với khối tài sản 16 tỷ USD, chỉ sau vài ngày, Sam Bankman-Fried, CEO của sàn FTX, đang đứng trước bờ vực phá sản.
Source


Xem tiếp

Leave a comment