Nhà máy iPhone chi tiền kêu gọi công nhân quay lại

Nhà máy iPhone chi tiền kêu gọi công nhân quay lại

Sau khi hàng loạt công nhân chạy khỏi nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, Foxconn đang đưa ra nhiều biện pháp kêu gọi họ trở lại.

Source


Xem tiếp

Leave a comment