Mark Zuckerberg sa thải hàng loạt nhân viên từ hôm nay

Mark Zuckerberg sa thải hàng loạt nhân viên từ hôm nay

CEO Meta được cho là đã thừa nhận tính toán sai lầm về sự tăng trưởng của công ty và bắt đầu cắt giảm hàng nghìn nhân viên từ 9/11.

Source


Xem tiếp

Leave a comment