iPhone không phải thiết bị gập đầu tiên của Apple

iPhone không phải thiết bị gập đầu tiên của Apple

Apple dự kiến ra mắt một thiết bị có màn hình gập vào năm 2024, nhưng sẽ là iPad hoặc MacBook thay vì smartphone như Samsung.

Source


Xem tiếp

Leave a comment