Apple tăng sản xuất iPhone bên ngoài Trung Quốc

Apple tăng sản xuất iPhone bên ngoài Trung Quốc

Nhằm khắc phục tình trạng sụt giảm sản lượng, Foxconn, đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple, đang chuyển một phần hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc.

Source


Xem tiếp

Leave a comment