Bkav ra mắt module AIoT bình dân

Bkav ra mắt module AIoT bình dân

SOM G350 của Bkav được xây dựng dựa trên chipset MediaTek Genio G350, dùng để phát triển các thiết bị IoT thông minh tại thị trường Việt Nam.

Source


Xem tiếp

Leave a comment