Thế hệ TikTok ‘dùng nhiều nhưng biết ít’

Nhóm người trẻ sử dụng TikTok nhiều hơn những thế hệ khác, nhưng họ được cho là không nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn của nó.

Xem đầy đủ bài này…