Mark Zuckerberg mất hơn 100 tỷ USD trong một năm

Mark Zuckerberg mất hơn 100 tỷ USD trong một năm

Tài sản của CEO Meta tiếp tục giảm 11 tỷ USD tuần này, nâng tổng số bị mất lên hơn 100 tỷ USD chỉ sau 13 tháng.

Source


Xem tiếp

Leave a comment