Elon Musk tiếp quản Twitter

Elon Musk tiếp quản Twitter

Elon Musk được khẳng định đã hoàn thành các bước cuối cùng trong việc tiếp quản Twitter, đồng thời sa thải hàng loạt các nhân sự cao cấp.

Source


Xem tiếp

Leave a comment