Hacker từng ‘hạ gục’ Internet của một quốc gia

Hacker từng ‘hạ gục’ Internet của một quốc gia

Daniel Kaye, nổi tiếng với biệt danh Spdrman, từng khiến một phần hệ thống mạng của Liberia bị ngắt kết nối vài ngày vào năm 2016.

Source


Xem tiếp

Leave a comment