20 smartphone Android vượt mốc triệu điểm hiệu năng

Trong danh sách smartphone mạnh nhất của AnTuTu, có 20 điện thoại Android đạt hơn một triệu điểm hiệu năng.

Xem đầy đủ bài này…