Truy cập Internet di động áp đảo cố định tại Việt Nam

Truy cập Internet di động áp đảo cố định tại Việt Nam

Trung bình cứ 100 người dân Việt Nam có 83 thuê bao Internet di động, trong khi thuê bao cố định là 21.

Source


Xem tiếp

Leave a comment