Người dùng sắp phải xem quảng cáo trên iPhone

Người dùng sắp phải xem quảng cáo trên iPhone

Từ tuần sau, điều đầu tiên người dùng iPhone nhìn thấy khi truy cập App Store là một quảng cáo, thay vì một ứng dụng được đề xuất như trước.

Source


Xem tiếp

Leave a comment