iPhone 2024 có thể phải dùng cổng USB-C Số hóa – VnExpress RSS

Châu Âu đã phê duyệt quy định sử dụng USB-C là cổng sạc duy nhất cho thiết bị điện tử và Apple được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất.

​ Châu Âu đã phê duyệt quy định sử dụng USB-C là cổng sạc duy nhất cho thiết bị điện tử và Apple được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất.  Read More 

Leave a comment