Siêu máy tính mạnh nhất của Nvidia


Eos trang bị hơn bốn nghìn GPU Nvidia H100, là siêu máy tính mạnh thứ chín trên thế giới và được tối ưu hóa để trở thành một ‘nhà máy AI’.
Bài viết Siêu máy tính mạnh nhất của Nvidia đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…