Tài năng công nghệ hồi hương thổi làn gió mới vào startup Việt


Sau thời gian du học và làm việc ở nước ngoài, nhiều tài năng công nghệ quay về Việt Nam, trở thành nguồn lực quan trọng cho hệ sinh thái khởi nghiệp.
Bài viết Tài năng công nghệ hồi hương thổi làn gió mới vào startup Việt đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…