Mark Zuckerberg lý giải làn sóng sa thải công nghệ


Mark Zuckerberg, CEO Meta, cho biết việc sa thải nhân viên gây “đau đớn” nhưng là tất yếu sau giai đoạn tuyển dụng quá mức.
Bài viết Mark Zuckerberg lý giải làn sóng sa thải công nghệ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…