Trojan đầu tiên tấn công người dùng iOS Việt Nam và Thái Lan


Trojan GoldDigger được tùy chỉnh để tấn công người dùng iPhone với khả năng đánh cắp dữ liệu khuôn mặt và rút tiền từ ứng dụng thanh toán.
Bài viết Trojan đầu tiên tấn công người dùng iOS Việt Nam và Thái Lan đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…