Smartphone đồng loạt giảm giá dịp cận Tết


Từ iPhone đến smartphone Android đều giảm giá mạnh lên đến gần chục triệu đồng trong những ngày sắm cuối năm.
Bài viết Smartphone đồng loạt giảm giá dịp cận Tết đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…