Galaxy S24 bán tại Trung Quốc dùng AI của Baidu


Thay vì AI của Google, Galaxy S24 series tại thị trường Trung Quốc sẽ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo do hãng tìm kiếm Baidu phát triển.
Bài viết Galaxy S24 bán tại Trung Quốc dùng AI của Baidu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…