Galaxy S24 Ultra gặp lỗi sọc xanh màn hình


Một số người dùng Galaxy S24 Ultra cho biết smartphone của họ gặp sự cố sọc xanh màn hình nhưng không được đổi máy mới.
Bài viết Galaxy S24 Ultra gặp lỗi sọc xanh màn hình đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…