Tuổi 20 ‘không tiệc tùng’ của Facebook


Meta đạt cột mốc tài chính khả quan trong đợt kỷ niệm 20 năm ra đời, nhưng cũng đối mặt với cáo buộc gây hại cho người dùng trẻ.
Bài viết Tuổi 20 ‘không tiệc tùng’ của Facebook đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…