Samsung trình làng điện thoại AI Galaxy S24, giá từ 22,9 triệu đồng


Galaxy S24 tích hợp sẵn AI tạo sinh, đem đến nhiều tính năng, trải nghiệm mới lạ trên điện thoại thông minh.
Bài viết Samsung trình làng điện thoại AI Galaxy S24, giá từ 22,9 triệu đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…