Ảnh thực tế Galaxy S24 Ultra vỏ titanium


Galaxy S24 Ultra có kiểu dáng gần giống S23 Ultra nhưng sử dụng màn hình phẳng thay vì cong hai bên, vỏ titanium cùng hệ thống camera 200 megapixel.
Bài viết Ảnh thực tế Galaxy S24 Ultra vỏ titanium đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…