Dùng thử 5 tính năng AI trên Galaxy S24


AI trên Galaxy S24 cho phép tìm kiếm hình ảnh bất kỳ bằng cách khoanh tròn, tự động gợi ý nội dung, tóm tắt văn bản, dịch theo thời gian thực.
Bài viết Dùng thử 5 tính năng AI trên Galaxy S24 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…