Loạt thương hiệu xuất sắc tại Tech Awards 2023


Daikin, Dyson, Samsung, Kangaroo, Beko, LG lần lượt là các thương hiệu xuất sắc tại Tech Awards 2023, trong khi Huawei đoạt giải Thương hiệu Xanh của năm.
Bài viết Loạt thương hiệu xuất sắc tại Tech Awards 2023 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…