Loạt sản phẩm xuất sắc tại Tech Awards 2023


iPhone 15 Pro Max chiến thắng hạng mục Điện thoại xuất sắc tại Tech Awards 2023, trong khi LG nhận cú đúp Laptop và TV xuất sắc.
Bài viết Loạt sản phẩm xuất sắc tại Tech Awards 2023 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…