Elon Musk gây hấn với ‘triệu phú chống lão hóa’


Elon Musk đã có bình luận với hàm ý chê Bryan Johnson, người đang chi hàng triệu USD để ngăn quá trình lão hóa của bản thân.
Bài viết Elon Musk gây hấn với ‘triệu phú chống lão hóa’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…