Google Drive gặp lỗi lạ gây mất dữ liệu


Một số người dùng dịch vụ lưu trữ Google Drive cho biết bị mất dữ liệu và Google cũng đã xác nhận vấn đề.
Bài viết Google Drive gặp lỗi lạ gây mất dữ liệu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…