Hacker đánh cắp 47 triệu USD từ Kyber như thế nào


KyberSwap, nền tảng blockchain Việt, dùng hợp đồng thông minh phức tạp nhưng vẫn bị tấn công bằng cách tạo ra lượng lớn thanh khoản ảo.
Bài viết Hacker đánh cắp 47 triệu USD từ Kyber như thế nào đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…