Elon Musk ứng xử thế nào khi bị đuổi khỏi PayPal


Elon Musk bị loại khỏi vị trí CEO PayPal khi đang đi du lịch, nhưng ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiện đội ngũ đã lật đổ mình.
Bài viết Elon Musk ứng xử thế nào khi bị đuổi khỏi PayPal đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…