Giới tiền số tranh cãi về việc bắt tay với hacker

Giới tiền số tranh cãi về việc bắt tay với hacker

Các dự án tiền số bị hack đứng trước lựa chọn nên thương lượng với kẻ tấn công để lấy lại tiền, hay đối đầu và có nguy cơ mất trắng.
Source

Xem tiếp

Leave a comment