Nhóm kỹ sư Việt giành giải bảo mật hơn 80.000 USD

Nhóm kỹ sư Việt giành giải bảo mật hơn 80.000 USD

Nhóm kỹ sư Việt Nam khai thác lỗ hổng trong các sản phẩm IoT và giành giải thưởng 82.500 USD tại cuộc thi bảo mật hàng đầu thế giới.
Source


Xem tiếp

Leave a comment