Apple phụ thuộc Trung Quốc như thế nào?

Apple phụ thuộc Trung Quốc như thế nào?

Apple muốn chuyển dịch sản xuất khỏi Trung Quốc, nhưng mạng lưới dây chuyền xây dựng nhiều năm khiến kế hoạch này khó diễn ra trong thời gian ngắn.
Source


Xem tiếp

Leave a comment