Bốn giải vàng của Make in Viet Nam 2022

Bốn giải vàng của Make in Viet Nam 2022

Giải thưởng Make in Viet Nam 2022 vinh danh các giải pháp về quản lý tiêm chủng vaccine, nông nghiệp thông minh, điện toán đám mây, quản trị tài chính.
Source


Xem tiếp

Leave a comment