CEO FTX ra điều kiện trước khi điều trần

CEO FTX ra điều kiện trước khi điều trần

Sam Bankman-Fried (SBF), nhà sáng lập FTX, nói chỉ ra điều trần khi đã “tìm hiểu và xem xét xong những gì đã xảy ra”.
Source


Xem tiếp

Leave a comment