iPad Pro M2 – tablet mạnh hơn laptop cao cấp

iPad Pro M2 – tablet mạnh hơn laptop cao cấp

iPad Pro M2 không thay đổi về thiết kế nhưng nâng cấp sức mạnh với chip M2 cho điểm hiệu năng cao hơn một số mẫu laptop Windows cao cấp.
Source


Xem tiếp

Leave a comment